• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  1

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  2

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  3

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  4

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  5

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  6

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  7

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  8

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  9

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 146

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 151

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 155

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 159

  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  1

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  2

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  3

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  4

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  5

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  6

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  7

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  8

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203

  9

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 3

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 187

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 5

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 191

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 10

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 195

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 15

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 199

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 30

  Filename: statistics/html-statistics.php

  Line Number: 203  Thống kê xổ số Miền Bắc

  year-backward month-backward Tháng 05 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    
  

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined variable: province_list

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 113

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 1

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 137

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: libraries/Utils.php

  Line Number: 84

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 2

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 138

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: libraries/Utils.php

  Line Number: 84

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 1

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 139

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: libraries/Utils.php

  Line Number: 84

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 2

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 140

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: libraries/Utils.php

  Line Number: 84

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 1

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 141

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: libraries/Utils.php

  Line Number: 84

  A PHP Error was encountered

  Severity: Notice

  Message: Undefined index: 2

  Filename: models/MStatistics.php

  Line Number: 142

  A PHP Error was encountered

  Severity: Warning

  Message: Invalid argument supplied for foreach()

  Filename: libraries/Utils.php

  Line Number: 84