KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG HÔM NAY

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 70344
Giải nhất 29158
Giải nhì 24102-22255
Giải ba 23385-08995-78861-88142-93756-42929
Giải tư 0962-4828-0948-7865
Giải năm 5076-2309-1465-4650-5070-1375
Giải sáu 549-093-772
Giải bảy 09-18-34-91
Đầu Đuôi
0 2,9,9
1 8
2 9,8
3 4
4 4,2,8,9
5 8,5,6,0
6 1,2,5,5
7 6,0,5,2
8 5
9 5,3,1

Từ khóa: kết quả xổ số mb, kết quả xổ số mb 01/04, kết quả xổ số mb hôm nay, kết quả xổ số mb chính xác, kết quả xsmb, kết quả xsmb 01/04, kết quả xsmb hôm nay, kết quả xsmb chính xác, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc 01/04, kết quả sổ xố mb, kết quả sổ xố mb, kết quả sổ xố mb 01/04, kết quả sổ xố mb hôm nay, kết quả sổ xố mb chính xác, kết quả sổ xố Miền Bắc, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Bình Phước ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 406808
Giải nhất 37286
Giải nhì 37703
Giải ba 15079-13172
Giải tư 15561-81974-00493-71808-98985-32122-44349
Giải năm 8949
Giải sáu 1202-9836-9913
Giải bảy 292
Giải tám 13
Đầu Đuôi
0 8,3,8,2
1 3,3
2 2
3 6
4 9,9
5
6 1
7 9,2,4
8 6,5
9 3,2

Từ khóa: kết quả xổ số bp, kết quả xổ số bp 01/04, kết quả xổ số bp hôm nay, kết quả xổ số bp chính xác, kết quả xsbp, kết quả xsbp 01/04, kết quả xsbp hôm nay, kết quả xsbp chính xác, kết quả xổ số Bình Phước, kết quả xổ số Bình Phước 01/04, kết quả sổ xố bp, kết quả sổ xố bp, kết quả sổ xố bp 01/04, kết quả sổ xố bp hôm nay, kết quả sổ xố bp chính xác, kết quả sổ xố Bình Phước, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Hậu Giang ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 263153
Giải nhất 47300
Giải nhì 96626
Giải ba 72407-06865
Giải tư 35278-53217-31983-85971-24044-16809-41423
Giải năm 3609
Giải sáu 2676-1927-3513
Giải bảy 627
Giải tám 69
Đầu Đuôi
0 0,7,9,9
1 7,3
2 6,3,7,7
3
4 4
5 3
6 5,9
7 8,1,6
8 3
9

Từ khóa: kết quả xổ số hg, kết quả xổ số hg 01/04, kết quả xổ số hg hôm nay, kết quả xổ số hg chính xác, kết quả xshg, kết quả xshg 01/04, kết quả xshg hôm nay, kết quả xshg chính xác, kết quả xổ số Hậu Giang, kết quả xổ số Hậu Giang 01/04, kết quả sổ xố hg, kết quả sổ xố hg, kết quả sổ xố hg 01/04, kết quả sổ xố hg hôm nay, kết quả sổ xố hg chính xác, kết quả sổ xố Hậu Giang, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 819946
Giải nhất 52858
Giải nhì 58896
Giải ba 40381-81358
Giải tư 02914-85150-64414-92389-87819-88191-03267
Giải năm 9752
Giải sáu 2009-3534-1391
Giải bảy 822
Giải tám 94
Đầu Đuôi
0 9
1 4,4,9
2 2
3 4
4 6
5 8,8,0,2
6 7
7
8 1,9
9 6,1,1,4

Từ khóa: kết quả xổ số hcm, kết quả xổ số hcm 01/04, kết quả xổ số hcm hôm nay, kết quả xổ số hcm chính xác, kết quả xshcm, kết quả xshcm 01/04, kết quả xshcm hôm nay, kết quả xshcm chính xác, kết quả xổ số Hồ Chí Minh, kết quả xổ số Hồ Chí Minh 01/04, kết quả sổ xố hcm, kết quả sổ xố hcm, kết quả sổ xố hcm 01/04, kết quả sổ xố hcm hôm nay, kết quả sổ xố hcm chính xác, kết quả sổ xố Hồ Chí Minh, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Long An ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 963848
Giải nhất 65940
Giải nhì 31202
Giải ba 86931-25020
Giải tư 43773-74355-88625-52950-50334-62642-66521
Giải năm 0193
Giải sáu 3333-6503-5091
Giải bảy 355
Giải tám 77
Đầu Đuôi
0 2,3
1
2 0,5,1
3 1,4,3
4 8,0,2
5 5,0,5
6
7 3,7
8
9 3,1

Từ khóa: kết quả xổ số la, kết quả xổ số la 01/04, kết quả xổ số la hôm nay, kết quả xổ số la chính xác, kết quả xsla, kết quả xsla 01/04, kết quả xsla hôm nay, kết quả xsla chính xác, kết quả xổ số Long An, kết quả xổ số Long An 01/04, kết quả sổ xố la, kết quả sổ xố la, kết quả sổ xố la 01/04, kết quả sổ xố la hôm nay, kết quả sổ xố la chính xác, kết quả sổ xố Long An, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Đắc Nông ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 979467
Giải nhất 42817
Giải nhì 95707
Giải ba 73306-48128
Giải tư 72373-86759-72454-67662-04185-54179-37804
Giải năm 9285
Giải sáu 9377-2134-7599
Giải bảy 273
Giải tám 23
Đầu Đuôi
0 7,6,4
1 7
2 8,3
3 4
4
5 9,4
6 7,2
7 3,9,7,3
8 5,5
9 9

Từ khóa: kết quả xổ số dno, kết quả xổ số dno 01/04, kết quả xổ số dno hôm nay, kết quả xổ số dno chính xác, kết quả xsdno, kết quả xsdno 01/04, kết quả xsdno hôm nay, kết quả xsdno chính xác, kết quả xổ số Đắc Nông, kết quả xổ số Đắc Nông 01/04, kết quả sổ xố dno, kết quả sổ xố dno, kết quả sổ xố dno 01/04, kết quả sổ xố dno hôm nay, kết quả sổ xố dno chính xác, kết quả sổ xố Đắc Nông, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 707426
Giải nhất 07203
Giải nhì 12968
Giải ba 49146-30783
Giải tư 15757-19718-66464-87187-35783-73904-35842
Giải năm 9399
Giải sáu 4602-1987-8992
Giải bảy 051
Giải tám 60
Đầu Đuôi
0 3,4,2
1 8
2 6
3
4 6,2
5 7,1
6 8,4,0
7
8 3,7,3,7
9 9,2

Từ khóa: kết quả xổ số dng, kết quả xổ số dng 01/04, kết quả xổ số dng hôm nay, kết quả xổ số dng chính xác, kết quả xsdng, kết quả xsdng 01/04, kết quả xsdng hôm nay, kết quả xsdng chính xác, kết quả xổ số Đà Nẵng, kết quả xổ số Đà Nẵng 01/04, kết quả sổ xố dng, kết quả sổ xố dng, kết quả sổ xố dng 01/04, kết quả sổ xố dng hôm nay, kết quả sổ xố dng chính xác, kết quả sổ xố Đà Nẵng, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 01-04-2023

Giải đặc biệt 397062
Giải nhất 12699
Giải nhì 62574
Giải ba 63145-22432
Giải tư 12519-60214-10982-53389-80362-44070-44639
Giải năm 2278
Giải sáu 8477-9809-2804
Giải bảy 105
Giải tám 24
Đầu Đuôi
0 9,4,5
1 9,4
2 4
3 2,9
4 5
5
6 2,2
7 4,0,8,7
8 2,9
9 9

Từ khóa: kết quả xổ số qng, kết quả xổ số qng 01/04, kết quả xổ số qng hôm nay, kết quả xổ số qng chính xác, kết quả xsqng, kết quả xsqng 01/04, kết quả xsqng hôm nay, kết quả xsqng chính xác, kết quả xổ số Quảng Ngãi, kết quả xổ số Quảng Ngãi 01/04, kết quả sổ xố qng, kết quả sổ xố qng, kết quả sổ xố qng 01/04, kết quả sổ xố qng hôm nay, kết quả sổ xố qng chính xác, kết quả sổ xố Quảng Ngãi, kết quả hôm nay, kết quả 01/04, kết quả xổ số 01/04,

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc

KQ XS Miền Bắc

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7