• KẾT QUẢ XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG HÔM NAY

  Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 54399
  Giải nhất 81519
  Giải nhì 40486-17385
  Giải ba 43886-92649-78506-89920-91700-35527
  Giải tư 8096-7461-0106-7351
  Giải năm 4311-1637-9863-1686-1203-9123
  Giải sáu 653-013-296
  Giải bảy 90-92-12-36

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU MB gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 6,0,6,3
  1 9,1,3,2
  2 0,7,3
  3 7,6
  4 9
  5 1,3
  6 1,3
  7
  8 6,5,6,6
  9 9,6,6,0,2

  Từ khóa: kết quả xổ số mb, kết quả xổ số mb 18/04, kết quả xổ số mb hôm nay, kết quả xổ số mb chính xác, kết quả xsmb, kết quả xsmb 18/04, kết quả xsmb hôm nay, kết quả xsmb chính xác, kết quả xổ số Miền Bắc, kết quả xổ số Miền Bắc 18/04, kết quả sổ xố mb, kết quả sổ xố mb, kết quả sổ xố mb 18/04, kết quả sổ xố mb hôm nay, kết quả sổ xố mb chính xác, kết quả sổ xố Miền Bắc, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 403055
  Giải nhất 96684
  Giải nhì 52591
  Giải ba 89581-44490
  Giải tư 67294-08250-01142-34308-12030-00638-67512
  Giải năm 2806
  Giải sáu 2273-4075-6968
  Giải bảy 273
  Giải tám 38

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU BTH gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 8,6
  1 2
  2
  3 0,8,8
  4 2
  5 5,0
  6 8
  7 3,5,3
  8 4,1
  9 1,0,4

  Từ khóa: kết quả xổ số bth, kết quả xổ số bth 18/04, kết quả xổ số bth hôm nay, kết quả xổ số bth chính xác, kết quả xsbth, kết quả xsbth 18/04, kết quả xsbth hôm nay, kết quả xsbth chính xác, kết quả xổ số Bình Thuận, kết quả xổ số Bình Thuận 18/04, kết quả sổ xố bth, kết quả sổ xố bth, kết quả sổ xố bth 18/04, kết quả sổ xố bth hôm nay, kết quả sổ xố bth chính xác, kết quả sổ xố Bình Thuận, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số An Giang ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 548238
  Giải nhất 22354
  Giải nhì 32118
  Giải ba 30528-79376
  Giải tư 67182-77446-12536-06884-21329-01389-18423
  Giải năm 4110
  Giải sáu 6387-9044-8662
  Giải bảy 902
  Giải tám 16

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU AG gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 2
  1 8,0,6
  2 8,9,3
  3 8,6
  4 6,4
  5 4
  6 2
  7 6
  8 2,4,9,7
  9

  Từ khóa: kết quả xổ số ag, kết quả xổ số ag 18/04, kết quả xổ số ag hôm nay, kết quả xổ số ag chính xác, kết quả xsag, kết quả xsag 18/04, kết quả xsag hôm nay, kết quả xsag chính xác, kết quả xổ số An Giang, kết quả xổ số An Giang 18/04, kết quả sổ xố ag, kết quả sổ xố ag, kết quả sổ xố ag 18/04, kết quả sổ xố ag hôm nay, kết quả sổ xố ag chính xác, kết quả sổ xố An Giang, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số Tây Ninh ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 433425
  Giải nhất 99217
  Giải nhì 45677
  Giải ba 82103-15396
  Giải tư 71679-01094-25035-88696-97314-47577-56824
  Giải năm 7578
  Giải sáu 9017-6910-9760
  Giải bảy 084
  Giải tám 23

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU TN gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 3
  1 7,4,7,0
  2 5,4,3
  3 5
  4
  5
  6 0
  7 7,9,7,8
  8 4
  9 6,4,6

  Từ khóa: kết quả xổ số tn, kết quả xổ số tn 18/04, kết quả xổ số tn hôm nay, kết quả xổ số tn chính xác, kết quả xstn, kết quả xstn 18/04, kết quả xstn hôm nay, kết quả xstn chính xác, kết quả xổ số Tây Ninh, kết quả xổ số Tây Ninh 18/04, kết quả sổ xố tn, kết quả sổ xố tn, kết quả sổ xố tn 18/04, kết quả sổ xố tn hôm nay, kết quả sổ xố tn chính xác, kết quả sổ xố Tây Ninh, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số Bình Định ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 214214
  Giải nhất 85112
  Giải nhì 10441
  Giải ba 31170-98705
  Giải tư 53061-83924-44210-48034-62805-17838-98161
  Giải năm 5339
  Giải sáu 4544-5765-9532
  Giải bảy 275
  Giải tám 37

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU BDI gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 5,5
  1 4,2,0
  2 4
  3 4,8,9,2,7
  4 1,4
  5
  6 1,1,5
  7 0,5
  8
  9

  Từ khóa: kết quả xổ số bdi, kết quả xổ số bdi 18/04, kết quả xổ số bdi hôm nay, kết quả xổ số bdi chính xác, kết quả xsbdi, kết quả xsbdi 18/04, kết quả xsbdi hôm nay, kết quả xsbdi chính xác, kết quả xổ số Bình Định, kết quả xổ số Bình Định 18/04, kết quả sổ xố bdi, kết quả sổ xố bdi, kết quả sổ xố bdi 18/04, kết quả sổ xố bdi hôm nay, kết quả sổ xố bdi chính xác, kết quả sổ xố Bình Định, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số Quảng Bình ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 221215
  Giải nhất 63729
  Giải nhì 44936
  Giải ba 85809-96885
  Giải tư 09958-61861-32491-15714-69105-09933-71170
  Giải năm 2658
  Giải sáu 3499-4642-9908
  Giải bảy 851
  Giải tám 26

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU QB gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 9,5,8
  1 5,4
  2 9,6
  3 6,3
  4 2
  5 8,8,1
  6 1
  7 0
  8 5
  9 1,9

  Từ khóa: kết quả xổ số qb, kết quả xổ số qb 18/04, kết quả xổ số qb hôm nay, kết quả xổ số qb chính xác, kết quả xsqb, kết quả xsqb 18/04, kết quả xsqb hôm nay, kết quả xsqb chính xác, kết quả xổ số Quảng Bình, kết quả xổ số Quảng Bình 18/04, kết quả sổ xố qb, kết quả sổ xố qb, kết quả sổ xố qb 18/04, kết quả sổ xố qb hôm nay, kết quả sổ xố qb chính xác, kết quả sổ xố Quảng Bình, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số Quảng Trị ngày 18-04-2019

  Giải đặc biệt 428878
  Giải nhất 53348
  Giải nhì 01204
  Giải ba 61540-31573
  Giải tư 42241-30828-95858-84787-66833-53413-55633
  Giải năm 1223
  Giải sáu 0987-2351-6941
  Giải bảy 944
  Giải tám 42

  Bạn muốn trúng độc đắc soạn tin CAU QT gui 8769 ?!

  Đầu Đuôi
  0 4
  1 3
  2 8,3
  3 3,3
  4 8,0,1,1,4,2
  5 8,1
  6
  7 8,3
  8 7,7
  9

  Từ khóa: kết quả xổ số qt, kết quả xổ số qt 18/04, kết quả xổ số qt hôm nay, kết quả xổ số qt chính xác, kết quả xsqt, kết quả xsqt 18/04, kết quả xsqt hôm nay, kết quả xsqt chính xác, kết quả xổ số Quảng Trị, kết quả xổ số Quảng Trị 18/04, kết quả sổ xố qt, kết quả sổ xố qt, kết quả sổ xố qt 18/04, kết quả sổ xố qt hôm nay, kết quả sổ xố qt chính xác, kết quả sổ xố Quảng Trị, kết quả hôm nay, kết quả 18/04, kết quả xổ số 18/04,

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so