• Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 1 01 3 02 4 03 4 04 1   06 2 07 3 08 6 09 7
  Đầu 1   11 2 12 2 13 7       17 2 18 6 19 5
  Đầu 2 20 7 21 5 22 8 23 9   25 1   27 3 28 9 29 13
  Đầu 3 30 2 31 3 32 5 33 8       37 2 38 5 39 4
  Đầu 4 40 1 41 1 42 2 43 1       47 1 48 6 49 8
  Đầu 5   51 1             58 2 59 1
  Đầu 6   61 1 62 2 63 2       67 1 68 1 69 2
  Đầu 7 70 1   72 6 73 7       77 2 78 4 79 2
  Đầu 8 80 1   82 3 83 10   85 1   87 4 88 6 89 1
  Đầu 9 90 2 91 3 92 6 93 8       97 2 98 5 99 1

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung  Kết quả xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 03 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7