• Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 2 01 2 02 2 03 4 04 2 05 7 06 2 07 1    
  Đầu 1   11 2   13 1   15 1     18 1 19 1
  Đầu 2       23 5 24 2 25 5       29 4
  Đầu 3 30 2 31 5 32 1 33 8 34 5 35 4 36 1 37 1 38 1 39 2
  Đầu 4 40 1 41 2   43 1   45 3 46 2 47 1    
  Đầu 5       53 1 54 1          
  Đầu 6   61 2 62 1 63 9 64 5 65 3     68 1 69 1
  Đầu 7 70 2 71 6   73 6 74 1 75 4 76 2 77 1 78 2 79 2
  Đầu 8           85 1        
  Đầu 9 90 2 91 4 92 2 93 7 94 4 95 16 96 2 97 2    

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung  Kết quả xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 05 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7