• Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 2 01 4 02 4   04 8 05 6     08 9 09 2
  Đầu 1 10 4 11 5 12 5 13 2 14 4 15 4 16 1 17 1 18 7 19 2
  Đầu 2 20 1 21 1 22 2   24 4 25 3 26 1   28 3 29 2
  Đầu 3 30 5 31 5 32 3   34 4 35 1     38 9 39 1
  Đầu 4 40 13 41 11 42 10 43 2 44 11 45 7 46 3 47 1 48 10 49 6
  Đầu 5                    
  Đầu 6 60 4 61 9 62 6   64 14 65 7 66 2 67 1 68 9 69 2
  Đầu 7                    
  Đầu 8 80 3 81 2     84 2 85 1     88 1  
  Đầu 9   91 1 92 1   94 1       98 2  

  Kết quả xổ số Bình Dương

  Dự đoán xổ số Bình Dương

  Thống kê xổ số Bình Dương  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 10 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7