• Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 5   02 2 03 4 04 6 05 16 06 1 07 6 08 5 09 11
  Đầu 1 10 5       14 1 15 3     18 2 19 2
  Đầu 2 20 13   22 1 23 1 24 6 25 10 26 2   28 5 29 8
  Đầu 3 30 1       34 1 35 3   37 1 38 1 39 1
  Đầu 4 40 3     43 1   45 3   47 2 48 3 49 1
  Đầu 5 50 5     53 3 54 3 55 7   57 6 58 3 59 7
  Đầu 6 60 10   62 1 63 3 64 7 65 16 66 2 67 5 68 6 69 7
  Đầu 7 70 4       74 2 75 4 76 1   78 3 79 4
  Đầu 8       83 1   85 3   87 2 88 3 89 1
  Đầu 9 90 5   92 1 93 1 94 1 95 5     98 3 99 3

  Kết quả xổ số Bình Thuận

  Dự đoán xổ số Bình Thuận

  Thống kê xổ số Bình Thuận  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 06 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7