Soi cầu đặc biệt

Lịch
Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cả cặp Cầu trượt
Đầu 0 00 8 01 2 02 4   04 4 05 1       09 4
Đầu 1 10 2 11 1 12 1   14 1 15 1       19 1
Đầu 2 20 3 21 3 22 1   24 1 25 1 26 1 27 1   29 1
Đầu 3 30 1 31 2 32 1 33 1 34 1   36 1 37 1    
Đầu 4 40 5 41 2 42 3 43 1 44 2   46 1 47 1   49 2
Đầu 5 50 2 51 1 52 1   54 1 55 1       59 1
Đầu 6 60 3 61 1 62 2 63 1 64 2 65 1       69 1
Đầu 7                    
Đầu 8 80 2   82 1   84 1         89 1
Đầu 9 90 2 91 1 92 1   94 1         99 1

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh