• Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0                    
  Đầu 1   11 2 12 9 13 2 14 9 15 11 16 7 17 7 18 3 19 6
  Đầu 2   21 1 22 1   24 1 25 4 26 2 27 2 28 1 29 2
  Đầu 3     32 4     35 4 36 2 37 3   39 2
  Đầu 4   41 2 42 4 43 1 44 3 45 5 46 3 47 4 48 2 49 1
  Đầu 5 50 2 51 4 52 14   54 6 55 9 56 2 57 4 58 4 59 3
  Đầu 6   61 1 62 1   64 2 65 2   67 1    
  Đầu 7   71 3 72 1 73 4     76 2 77 3 78 1  
  Đầu 8   81 1 82 1   84 2 85 1   87 2 88 2 89 1
  Đầu 9   91 1                

  Dự đoán xổ số Khánh Hòa  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 09 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7