• Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 12 01 11 02 4   04 1 05 5   07 4 08 1 09 6
  Đầu 1 10 10 11 8     14 3 15 6 16 1 17 2 18 2 19 2
  Đầu 2 20 1 21 1   23 1   25 1 26 1      
  Đầu 3 30 3 31 4     34 2 35 7 36 3 37 2 38 4 39 4
  Đầu 4 40 1 41 1     44 1       48 1 49 2
  Đầu 5 50 12 51 12 52 1   54 4 55 5 56 4 57 3 58 4 59 8
  Đầu 6 60 2 61 2       65 1 66 1 67 3 68 3  
  Đầu 7 70 1 71 4       75 1 76 1 77 1    
  Đầu 8 80 1 81 2     84 1 85 3 86 4 87 6 88 3 89 1
  Đầu 9 90 2 91 4 92 1   94 2 95 3     98 1 99 2

  Kết quả xổ số Kiên Giang

  Dự đoán xổ số Kiên Giang

  Thống kê xổ số Kiên Giang  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 04 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7