•  


 • Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 1   02 2   04 1          
  Đầu 1 10 2 11 2 12 5 13 1 14 3 15 3   17 1 18 3 19 4
  Đầu 2 20 5 21 8 22 3   24 10 25 3 26 1   28 5  
  Đầu 3 30 3 31 3 32 3   34 6 35 2 36 1   38 4 39 1
  Đầu 4 40 4 41 5 42 5   44 6 45 3     48 5 49 2
  Đầu 5   51 1           57 1 58 2 59 2
  Đầu 6 60 2 61 2 62 2   64 2 65 1 66 2   68 4  
  Đầu 7 70 2 71 2 72 3   74 7 75 4     78 3 79 2
  Đầu 8 80 3 81 4     84 5 85 4   87 1 88 3 89 4
  Đầu 9 90 3 91 6 92 5   94 10 95 5 96 1   98 5 99 4

  Dự đoán xổ số Ninh Thuận  Webmaster tools & get free backlinks

  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 03 -2017 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7