• Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
  Đầu 0 00 76 01 81 02 71 03 112 04 99 05 81 06 64 07 93 08 117 09 74
  Đầu 1 10 80 11 86 12 62 13 108 14 87 15 81 16 67 17 109 18 105 19 92
  Đầu 2 20 118 21 118 22 107 23 135 24 157 25 102 26 112 27 135 28 155 29 104
  Đầu 3 30 98 31 96 32 90 33 129 34 90 35 93 36 91 37 111 38 121 39 82
  Đầu 4 40 97 41 117 42 88 43 153 44 139 45 103 46 113 47 120 48 141 49 98
  Đầu 5 50 74 51 66 52 63 53 108 54 82 55 74 56 53 57 93 58 98 59 66
  Đầu 6 60 98 61 76 62 69 63 115 64 93 65 80 66 62 67 96 68 104 69 100
  Đầu 7 70 125 71 103 72 110 73 144 74 132 75 90 76 93 77 141 78 154 79 123
  Đầu 8 80 86 81 101 82 86 83 143 84 112 85 104 86 82 87 120 88 112 89 92
  Đầu 9 90 110 91 141 92 98 93 133 94 129 95 100 96 105 97 130 98 138 99 123

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so