• Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
  Đầu 0 00 89 01 83 02 115 03 108 04 112 05 93 06 114 07 86 08 96 09 102
  Đầu 1 10 101 11 120 12 140 13 154 14 151 15 136 16 140 17 100 18 125 19 124
  Đầu 2 20 82 21 102 22 142 23 142 24 130 25 95 26 128 27 85 28 107 29 115
  Đầu 3 30 88 31 117 32 138 33 126 34 138 35 125 36 131 37 97 38 111 39 130
  Đầu 4 40 103 41 119 42 143 43 112 44 127 45 118 46 111 47 103 48 116 49 109
  Đầu 5 50 81 51 103 52 113 53 105 54 122 55 90 56 98 57 83 58 107 59 109
  Đầu 6 60 95 61 95 62 119 63 130 64 113 65 93 66 110 67 69 68 109 69 102
  Đầu 7 70 75 71 106 72 136 73 119 74 128 75 114 76 115 77 79 78 114 79 109
  Đầu 8 80 87 81 118 82 140 83 107 84 125 85 109 86 107 87 83 88 104 89 122
  Đầu 9 90 104 91 105 92 158 93 122 94 121 95 122 96 112 97 94 98 108 99 138

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so