• Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cặp Cầu trượt
  Đầu 0 00 95 01 92 02 133 03 83 04 101 05 84 06 98 07 100 08 93 09 133
  Đầu 1 10 96 11 107 12 127 13 82 14 101 15 102 16 118 17 84 18 111 19 138
  Đầu 2 20 122 21 115 22 145 23 105 24 124 25 108 26 142 27 104 28 104 29 153
  Đầu 3 30 83 31 87 32 135 33 75 34 89 35 67 36 118 37 87 38 94 39 106
  Đầu 4 40 82 41 75 42 129 43 90 44 106 45 89 46 109 47 95 48 86 49 126
  Đầu 5 50 114 51 122 52 141 53 105 54 103 55 110 56 110 57 112 58 123 59 168
  Đầu 6 60 97 61 121 62 150 63 89 64 117 65 107 66 137 67 96 68 104 69 155
  Đầu 7 70 103 71 106 72 123 73 97 74 115 75 83 76 113 77 90 78 101 79 143
  Đầu 8 80 98 81 101 82 137 83 110 84 110 85 94 86 128 87 84 88 93 89 139
  Đầu 9 90 114 91 120 92 179 93 118 94 126 95 109 96 159 97 135 98 106 99 162

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  KQ XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 12 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so