• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0   01 4 02 3 03 5 04 6 05 3 06 11 07 4 08 1 09 1
  Đầu 1   11 7 12 2 13 8 14 10 15 14 16 7 17 5   19 6
  Đầu 2 20 1 21 2 22 1 23 3 24 4 25 1 26 5 27 1 28 1  
  Đầu 3 30 2 31 4   33 4 34 4 35 3 36 3 37 2   39 1
  Đầu 4 40 1     43 2 44 2   46 6 47 2    
  Đầu 5 50 2 51 5 52 1 53 5 54 6 55 3 56 7 57 3 58 1 59 1
  Đầu 6 60 4 61 7 62 1 63 4 64 8 65 7 66 1 67 4   69 2
  Đầu 7 70 3 71 4 72 1 73 4 74 11 75 5 76 7 77 3   79 2
  Đầu 8 80 1 81 3   83 1 84 4 85 4     88 1 89 1
  Đầu 9 90 2 91 2 92 1 93 2 94 7 95 4 96 5 97 2 98 1 99 1
  rss soi cầu đặc biệt

  Dự đoán xổ số Bình Định  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 09 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7