• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 3 01 4 02 2 03 2 04 3   06 1 07 6 08 4 09 5
  Đầu 1 10 6 11 6 12 3 13 4 14 1 15 3 16 5 17 7 18 3 19 3
  Đầu 2 20 1 21 2   23 1     26 1 27 2 28 3  
  Đầu 3 30 6 31 7 32 2 33 3   35 2 36 3 37 10 38 4 39 2
  Đầu 4 40 1 41 2   43 1     46 1 47 3 48 2  
  Đầu 5 50 1 51 3   53 1 54 1 55 1   57 1 58 1 59 2
  Đầu 6 60 2 61 4 62 1 63 3   65 1 66 2 67 5   69 1
  Đầu 7   71 2   73 1 74 1     77 2 78 1 79 1
  Đầu 8       83 1     86 1 87 2 88 2  
  Đầu 9 90 5 91 5 92 2 93 2 94 1 95 1 96 5 97 9 98 4 99 3
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số Cần Thơ

  Dự đoán xổ số Cần Thơ

  Thống kê xổ số Cần Thơ