• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 1 01 6 02 1     05 3 06 1 07 1 08 1  
  Đầu 1 10 1 11 4 12 5   14 1 15 4 16 2   18 3 19 2
  Đầu 2 20 3 21 32 22 28 23 1 24 1 25 18 26 5 27 3 28 10 29 10
  Đầu 3                    
  Đầu 4     42 1     45 3     48 1  
  Đầu 5 50 2 51 10 52 7 53 1 54 1 55 3   57 1 58 1 59 1
  Đầu 6   61 1         66 2   68 1  
  Đầu 7 70 2 71 6 72 6 73 1   75 3   77 2 78 2 79 1
  Đầu 8   81 7 82 3     85 1 86 1 87 1    
  Đầu 9 90 2 91 3 92 3     95 3 96 2 97 1 98 3  
  rss soi cầu đặc biệt

  Dự đoán xổ số Đà Lạt  Kết quả xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 07 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7