• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 4 01 4 02 3 03 2 04 1 05 3 06 2 07 2 08 1 09 3
  Đầu 1 10 3 11 5 12 7 13 6 14 2 15 8 16 11 17 3 18 2 19 5
  Đầu 2     22 2 23 3   25 1 26 5 27 3   29 2
  Đầu 3 30 1 31 3 32 1       36 1 37 1   39 2
  Đầu 4 40 1 41 3 42 3 43 4 44 1 45 1 46 8 47 3   49 2
  Đầu 5 50 5 51 5 52 5 53 5 54 4 55 8 56 5 57 4 58 2 59 4
  Đầu 6 60 3 61 3 62 3 63 1 64 1 65 5 66 1 67 1 68 1 69 2
  Đầu 7 70 2 71 4 72 4 73 3 74 2 75 2 76 4 77 1 78 1 79 3
  Đầu 8 80 1 81 1 82 2 83 3 84 1 85 1 86 3 87 2 88 1 89 1
  Đầu 9 90 4 91 1 92 1 93 1 94 2 95 4 96 1 97 2   99 2
  rss soi cầu đặc biệt

  Dự đoán xổ số Đắc Nông  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 09 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7