• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 3 01 3     04 3 05 3 06 1 07 5 08 4  
  Đầu 1 10 1                  
  Đầu 2 20 1 21 1 22 3 23 3 24 6 25 3 26 3 27 3 28 3 29 4
  Đầu 3 30 2 31 1       35 1   37 2 38 1  
  Đầu 4 40 6 41 2   43 2 44 3 45 6 46 3 47 1 48 3 49 3
  Đầu 5 50 5 51 3   53 1 54 4 55 2 56 1 57 2 58 4 59 1
  Đầu 6 60 1 61 2   63 1     66 1 67 2    
  Đầu 7 70 7 71 7     74 5 75 2   77 10 78 2 79 4
  Đầu 8 80 3 81 1   83 1 84 4 85 2 86 1 87 4 88 1  
  Đầu 9 90 7 91 3   93 2 94 3 95 3 96 2 97 6 98 3  
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số Gia Lai

  Dự đoán xổ số Gia Lai

  Thống kê xổ số Gia Lai