• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 2 01 5 02 7 03 7 04 4 05 12   07 5 08 1 09 10
  Đầu 1 10 2 11 2 12 2 13 1 14 1 15 5 16 1     19 4
  Đầu 2           25 1        
  Đầu 3                    
  Đầu 4   41 4 42 4 43 1   45 5     48 4 49 3
  Đầu 5   51 3 52 3 53 2   55 5   57 3 58 4 59 6
  Đầu 6 60 1 61 3 62 4 63 3 64 2 65 3   67 3 68 2 69 6
  Đầu 7 70 3 71 2 72 3 73 3   75 4 76 1 77 3   79 7
  Đầu 8     82 1              
  Đầu 9 90 3 91 5 92 3 93 5 94 4 95 6 96 2 97 4 98 4 99 14
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số KonTum

  Dự đoán xổ số KonTum

  Thống kê xổ số KonTum