• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 6 01 4 02 5 03 7 04 4 05 4 06 6 07 4 08 3 09 2
  Đầu 1 10 4 11 2 12 1 13 6 14 1 15 3 16 4 17 3 18 2 19 3
  Đầu 2 20 5 21 2 22 3 23 3 24 1 25 4 26 8 27 1 28 4 29 2
  Đầu 3 30 2 31 2   33 1 34 2 35 2 36 1 37 2 38 1  
  Đầu 4 40 1   42 2 43 3 44 1 45 1 46 1 47 4    
  Đầu 5   51 2   53 1 54 1 55 2 56 2     59 1
  Đầu 6         64 1          
  Đầu 7 70 5 71 1 72 6 73 4 74 3 75 1 76 6 77 2 78 3 79 3
  Đầu 8 80 5 81 2 82 2 83 7 84 3 85 1 86 3 87 4 88 2  
  Đầu 9 90 4 91 3 92 2 93 2 94 3 95 3 96 2 97 3 98 3  
  rss soi cầu đặc biệt

  Dự đoán xổ số Ninh Thuận  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 07 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7