• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 1 01 3 02 2 03 4 04 2 05 2   07 5 08 2 09 1
  Đầu 1 10 3 11 2 12 6 13 7 14 3 15 2   17 5 18 2  
  Đầu 2 20 1   22 3 23 6 24 1 25 1   27 3    
  Đầu 3 30 3 31 2 32 4 33 8 34 2 35 1 36 1 37 6    
  Đầu 4 40 2 41 4 42 3 43 8 44 1 45 3 46 1 47 6 48 2 49 3
  Đầu 5 50 7 51 5 52 7 53 8 54 6 55 5 56 3 57 11 58 4 59 3
  Đầu 6 60 2 61 3 62 4 63 5 64 1 65 2   67 4    
  Đầu 7 70 3 71 2 72 3 73 8 74 3 75 3 76 2 77 5   79 2
  Đầu 8 80 1 81 3 82 4 83 6 84 1 85 3   87 3 88 1 89 1
  Đầu 9 90 2 91 1 92 1 93 2 94 2 95 2 96 1 97 3 98 2  
  rss soi cầu đặc biệt

  Dự đoán xổ số Phú Yên  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 07 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7