A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: codeigniter/CodeIgniter.php

Line Number: 157

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 118

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: libraries/Loader.php

Line Number: 618

Soi cau xo so soc trang | soi cầu xổ số Sóc Trăng
 • Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cả cặp Cầu lô trượt
  Đầu 0 00 35 01 60 02 24 03 27 04 52 05 37 06 36 07 63 08 35 09 23
  Đầu 1 10 36 11 38 12 15 13 17 14 40 15 27 16 34 17 52 18 35 19 14
  Đầu 2 20 60 21 60 22 34 23 26 24 35 25 29 26 44 27 65 28 32 29 32
  Đầu 3 30 29 31 33 32 22 33 12 34 34 35 23 36 21 37 34 38 22 39 21
  Đầu 4 40 34 41 44 42 38 43 30 44 46 45 36 46 38 47 45 48 38 49 24
  Đầu 5 50 44 51 43 52 38 53 24 54 39 55 29 56 35 57 42 58 39 59 25
  Đầu 6 60 59 61 54 62 29 63 34 64 59 65 42 66 46 67 68 68 45 69 37
  Đầu 7 70 19 71 28 72 23 73 20 74 33 75 17 76 31 77 30 78 23 79 16
  Đầu 8 80 52 81 60 82 46 83 35 84 77 85 40 86 56 87 68 88 48 89 24
  Đầu 9 90 25 91 27 92 5 93 13 94 27 95 15 96 24 97 25 98 16 99 10
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 2 01 2 02 3 03 2     06 3 07 4 08 4 09 1
  Đầu 1 10 3 11 4 12 2 13 5 14 4 15 6 16 4 17 6 18 4 19 2
  Đầu 2 20 4 21 5 22 2 23 3 24 1 25 3 26 1 27 3 28 1 29 5
  Đầu 3 30 2 31 2 32 2 33 1     36 1   38 2 39 3
  Đầu 4 40 1 41 3   43 1     46 2 47 1 48 3 49 1
  Đầu 5 50 2 51 3   53 1 54 2 55 1 56 1 57 1 58 2 59 3
  Đầu 6 60 3 61 3   63 5 64 10 65 6 66 1 67 6 68 1  
  Đầu 7                    
  Đầu 8 80 2   82 1 83 2 84 3 85 2 86 1 87 4 88 2 89 2
  Đầu 9 90 1 91 1         96 2 97 3 98 1  
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số Sóc Trăng

  Dự đoán xổ số Sóc Trăng

  Thống kê xổ số Sóc Trăng  Kết quả xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 09 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7