• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 10   02 3 03 2 04 8 05 4   07 3 08 3 09 2
  Đầu 1 10 7 11 2 12 7 13 2 14 3 15 4     18 1 19 2
  Đầu 2 20 7 21 2 22 5 23 4 24 3 25 4   27 2 28 8 29 2
  Đầu 3 30 11 31 3 32 5 33 3 34 5 35 6   37 4 38 4 39 2
  Đầu 4 40 3 41 2 42 3 43 3 44 4 45 3   47 1 48 3 49 4
  Đầu 5 50 8 51 4 52 6 53 4 54 4 55 6   57 5 58 6 59 4
  Đầu 6                    
  Đầu 7 70 5 71 1 72 3 73 2 74 2 75 2     78 2 79 1
  Đầu 8 80 13 81 2 82 7 83 5 84 6 85 5   87 3 88 6 89 2
  Đầu 9 90 3 91 3 92 1 93 2 94 7 95 3   97 4 98 3 99 2
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

  Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

  Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế