Đầu 0                    
Đầu 1                    
Đầu 2                    
Đầu 3                    
Đầu 4                    
Đầu 5                    
Đầu 6                    
Đầu 7                    
Đầu 8                    
Đầu 9                    
rss soi cầu đặc biệt

Soi cầu đặc biệt

Cầu xuôi Cầu ngược
Đầu 0 00 10   02 3 03 2 04 8 05 4   07 3 08 3 09 2
Đầu 1 10 7 11 2 12 7 13 2 14 3 15 4     18 1 19 2
Đầu 2 20 7 21 2 22 5 23 4 24 3 25 4   27 2 28 8 29 2
Đầu 3 30 11 31 3 32 5 33 3 34 5 35 6   37 4 38 4 39 2
Đầu 4 40 3 41 2 42 3 43 3 44 4 45 3   47 1 48 3 49 4
Đầu 5 50 8 51 4 52 6 53 4 54 4 55 6   57 5 58 6 59 4
Đầu 6                    
Đầu 7 70 5 71 1 72 3 73 2 74 2 75 2     78 2 79 1
Đầu 8 80 13 81 2 82 7 83 5 84 6 85 5   87 3 88 6 89 2
Đầu 9 90 3 91 3 92 1 93 2 94 7 95 3   97 4 98 3 99 2
rss soi cầu đặc biệt

Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế

KQ XS Miền Trung

month-backward Tháng 04 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7