• Đầu 0                    
  Đầu 1                    
  Đầu 2                    
  Đầu 3                    
  Đầu 4                    
  Đầu 5                    
  Đầu 6                    
  Đầu 7                    
  Đầu 8                    
  Đầu 9                    
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 10   02 3 03 2 04 8 05 4   07 3 08 3 09 2
  Đầu 1 10 7 11 2 12 7 13 2 14 3 15 4     18 1 19 2
  Đầu 2 20 7 21 2 22 5 23 4 24 3 25 4   27 2 28 8 29 2
  Đầu 3 30 11 31 3 32 5 33 3 34 5 35 6   37 4 38 4 39 2
  Đầu 4 40 3 41 2 42 3 43 3 44 4 45 3   47 1 48 3 49 4
  Đầu 5 50 8 51 4 52 6 53 4 54 4 55 6   57 5 58 6 59 4
  Đầu 6                    
  Đầu 7 70 5 71 1 72 3 73 2 74 2 75 2     78 2 79 1
  Đầu 8 80 13 81 2 82 7 83 5 84 6 85 5   87 3 88 6 89 2
  Đầu 9 90 3 91 3 92 1 93 2 94 7 95 3   97 4 98 3 99 2
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế

  Dự đoán xổ số Thừa Thiên Huế

  Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế  Kết quả xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 09 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7