A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: codeigniter/CodeIgniter.php

Line Number: 157

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: require_once(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: libraries/Controller.php

Line Number: 118

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: include(): Unable to allocate memory for pool.

Filename: libraries/Loader.php

Line Number: 618

Soi cau xo so mien bac | soi cầu xổ số Miền Bắc
 • Cầu xuôi Cầu ngược Cầu cả cặp Cầu lô trượt
  Đầu 0 00 219 01 166 02 163 03 147 04 122 05 107 06 110 07 167 08 173 09 61
  Đầu 1 10 142 11 132 12 125 13 102 14 91 15 94 16 83 17 108 18 122 19 52
  Đầu 2 20 158 21 125 22 101 23 92 24 90 25 89 26 74 27 111 28 135 29 65
  Đầu 3 30 163 31 134 32 118 33 103 34 95 35 77 36 94 37 133 38 141 39 47
  Đầu 4 40 250 41 198 42 183 43 148 44 145 45 153 46 148 47 172 48 219 49 84
  Đầu 5 50 127 51 106 52 102 53 77 54 76 55 65 56 59 57 100 58 92 59 46
  Đầu 6 60 205 61 165 62 128 63 111 64 95 65 94 66 86 67 117 68 137 69 62
  Đầu 7 70 130 71 122 72 102 73 87 74 71 75 78 76 63 77 89 78 106 79 53
  Đầu 8 80 220 81 157 82 155 83 118 84 134 85 107 86 102 87 160 88 187 89 73
  Đầu 9 90 123 91 99 92 85 93 77 94 70 95 67 96 70 97 79 98 105 99 32
  rss soi cầu đặc biệt

  Soi cầu đặc biệt

  Cầu xuôi Cầu ngược
  Đầu 0 00 4 01 7 02 10 03 5 04 1 05 3 06 11 07 9 08 5 09 1
  Đầu 1 10 2 11 7 12 4 13 5 14 4 15 2 16 5 17 5 18 3 19 3
  Đầu 2 20 3 21 13 22 9 23 7 24 6 25 3 26 6 27 6 28 8 29 7
  Đầu 3 30 1 31 6 32 3   34 1 35 1 36 2 37 5 38 1 39 1
  Đầu 4 40 2 41 9 42 7 43 7 44 6 45 4 46 13 47 6 48 9 49 4
  Đầu 5   51 5 52 3 53 3 54 3 55 1 56 5 57 3 58 3 59 3
  Đầu 6 60 3 61 3 62 3 63 1 64 1 65 1 66 3 67 2 68 2  
  Đầu 7 70 4 71 10 72 7 73 7 74 4 75 4 76 8 77 6 78 10 79 6
  Đầu 8 80 2 81 9 82 3 83 5 84 4 85 2 86 7 87 6 88 6 89 2
  Đầu 9 90 1 91 4 92 5   94 1 95 1 96 7 97 3 98 4  
  rss soi cầu đặc biệt

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc  Kết quả xổ số Miền Bắc

  year-backward month-backward Tháng 08 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7