Thống kê xổ số
Lịch
Thống kê loto số Đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
0 1 lần 4 lần
1 2 lần 7 lần
2 2 lần 6 lần
3 2 lần
4 1 lần 9 lần
5 1 lần 6 lần
6 4 lần
7 1 lần 8 lần
8 1 lần 8 lần
9 1 lần 3 lần
Thống kê loto số Đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
0 9 lần
1 3 lần 8 lần
2 3 lần
3 2 lần 3 lần
4 1 lần 5 lần
5 1 lần 5 lần
6 2 lần 7 lần
7 1 lần 5 lần
8 7 lần
9 5 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc