Thống kê xổ số
Lịch
Thống kê loto số Đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
0 1 lần 3 lần 4 lần
1 2 lần 8 lần
2 1 lần 1 lần 4 lần
3 1 lần 4 lần 8 lần
4 3 lần 5 lần
5 1 lần 5 lần 7 lần
6 4 lần 6 lần 10 lần
7 1 lần 2 lần 6 lần
8 1 lần 3 lần
9 1 lần 3 lần 5 lần
Thống kê loto số Đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
0 1 lần 2 lần 3 lần
1 3 lần 5 lần 7 lần
2 4 lần 5 lần
3 1 lần 2 lần 5 lần
4 3 lần 6 lần
5 1 lần 1 lần 9 lần
6 4 lần 9 lần
7 2 lần 4 lần 5 lần
8 1 lần 1 lần 3 lần
9 1 lần 4 lần 8 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc