• Thống kê xổ số
  Lịch
  Thống kê đặc biệt đầu đuôi chưa về trên 5 lần quay liên tiếp:
  Đầu (số lần) Đuôi (số lần)
  3 lần 3 lần
  Thống kê loto số Đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
  0 4 lần 7 lần 13 lần
  1 4 lần 7 lần 12 lần
  2 4 lần 7 lần 12 lần
  3 4 lần 7 lần 11 lần
  4 3 lần 7 lần 11 lần
  5 3 lần 6 lần 11 lần
  6 3 lần 6 lần 11 lần
  7 3 lần 6 lần 11 lần
  8 3 lần 6 lần 11 lần
  9 3 lần 6 lần 11 lần
  Thống kê loto số Đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 10 lần quay 30 lần quay 60 lần quay
  0 4 lần 9 lần 14 lần
  1 3 lần 7 lần 12 lần
  2 3 lần 7 lần 12 lần
  3 3 lần 7 lần 12 lần
  4 3 lần 7 lần 11 lần
  5 3 lần 7 lần 11 lần
  6 3 lần 6 lần 11 lần
  7 3 lần 6 lần 11 lần
  8 3 lần 6 lần 11 lần
  9 3 lần 6 lần 11 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc  Thống kê xổ số Miền Bắc

  year-backward month-backward Tháng 04 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7