Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 75 lần
1 9 lần 9 lần 9 lần 53 lần 91 lần
2 10 lần 10 lần 10 lần 40 lần 70 lần
3 15 lần 15 lần 15 lần 41 lần 70 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 36 lần 81 lần
5 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 75 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 75 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 82 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 63 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 74 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 80 lần
1 14 lần 14 lần 14 lần 40 lần 70 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 45 lần 83 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 49 lần 83 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 32 lần 70 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 64 lần
6 12 lần 12 lần 12 lần 45 lần 78 lần
7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 80 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 70 lần
9 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 78 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc