Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 1 lần 1 lần 1 lần 21 lần 41 lần
1 7 lần 7 lần 7 lần 24 lần 45 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 23 lần 43 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 23 lần 51 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 48 lần
5 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 50 lần
6 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 47 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 19 lần 37 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 16 lần 32 lần
9 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 56 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 51 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 40 lần
2 3 lần 3 lần 3 lần 17 lần 33 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 41 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần 24 lần 53 lần
5 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 50 lần
6 5 lần 5 lần 5 lần 19 lần 45 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 40 lần
8 2 lần 2 lần 2 lần 25 lần 49 lần
9 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 48 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam