• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 28 lần 28 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 23 lần 40 lần 61 lần
  1 3 lần 13 lần 23 lần 24 lần 61 lần
  2 2 lần 7 lần 18 lần 18 lần 41 lần
  3 7 lần 7 lần 18 lần 24 lần 41 lần
  4 3 lần 5 lần 13 lần 30 lần 44 lần
  5 5 lần 5 lần 13 lần 24 lần 44 lần
  6 4 lần 11 lần 16 lần 18 lần 43 lần
  7 5 lần 11 lần 16 lần 35 lần 43 lần
  8 11 lần 8 lần 19 lần 32 lần 44 lần
  9 4 lần 8 lần 19 lần 25 lần 44 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so