• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 28 lần
  2 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  3 3 lần 3 lần 3 lần 39 lần 39 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 20 lần 20 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
  8 1 lần 1 lần 1 lần 22 lần 22 lần
  9 1 lần 1 lần 1 lần 22 lần 22 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 22 lần 1 lần 12 lần 17 lần 47 lần
  1 3 lần 1 lần 12 lần 27 lần 47 lần
  2 3 lần 11 lần 18 lần 25 lần 51 lần
  3 5 lần 11 lần 18 lần 25 lần 51 lần
  4 5 lần 7 lần 17 lần 35 lần 54 lần
  5 5 lần 7 lần 17 lần 23 lần 54 lần
  6 1 lần 7 lần 18 lần 28 lần 53 lần
  7 6 lần 7 lần 18 lần 29 lần 53 lần
  8 6 lần 10 lần 22 lần 19 lần 68 lần
  9 2 lần 10 lần 22 lần 24 lần 68 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so