Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 23 lần 28 lần 50 lần
1 6 lần 13 lần 26 lần 33 lần 72 lần
2 2 lần 5 lần 14 lần 17 lần 41 lần
3 3 lần 4 lần 13 lần 25 lần 50 lần
4 9 lần 13 lần 22 lần 32 lần 59 lần
5 6 lần 10 lần 21 lần 28 lần 53 lần
6 5 lần 8 lần 13 lần 20 lần 55 lần
7 4 lần 8 lần 21 lần 27 lần 49 lần
8 6 lần 9 lần 15 lần 27 lần 59 lần
9 8 lần 10 lần 12 lần 15 lần 34 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 12 lần 19 lần 23 lần 49 lần
1 5 lần 10 lần 15 lần 23 lần 52 lần
2 5 lần 7 lần 19 lần 21 lần 52 lần
3 10 lần 11 lần 24 lần 34 lần 57 lần
4 8 lần 12 lần 24 lần 34 lần 60 lần
5 2 lần 4 lần 12 lần 17 lần 50 lần
6 4 lần 9 lần 21 lần 30 lần 56 lần
7 3 lần 10 lần 19 lần 31 lần 57 lần
8 6 lần 7 lần 13 lần 21 lần 44 lần
9 5 lần 8 lần 14 lần 18 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Nam

Dự đoán xổ số Miền Nam

Thống kê xổ số Miền Nam