• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
  1 1 lần 1 lần 1 lần 27 lần 27 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 27 lần 27 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 23 lần 23 lần
  8 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  9 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 15 lần 30 lần 55 lần
  1 4 lần 10 lần 15 lần 38 lần 55 lần
  2 3 lần 11 lần 25 lần 22 lần 68 lần
  3 7 lần 11 lần 25 lần 28 lần 68 lần
  4 6 lần 6 lần 14 lần 25 lần 49 lần
  5 3 lần 6 lần 14 lần 18 lần 49 lần
  6 7 lần 13 lần 20 lần 23 lần 54 lần
  7 4 lần 13 lần 20 lần 27 lần 54 lần
  8 6 lần 8 lần 18 lần 35 lần 53 lần
  9 7 lần 8 lần 18 lần 24 lần 53 lần

  Kết quả xổ số Miền Nam

  Dự đoán xổ số Miền Nam

  Thống kê xổ số Miền Nam

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so