Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 7 lần 13 lần 20 lần 49 lần
1 4 lần 5 lần 16 lần 23 lần 48 lần
2 5 lần 9 lần 22 lần 32 lần 62 lần
3 6 lần 10 lần 21 lần 27 lần 50 lần
4 6 lần 10 lần 18 lần 25 lần 60 lần
5 8 lần 14 lần 24 lần 32 lần 63 lần
6 6 lần 8 lần 15 lần 23 lần 54 lần
7 4 lần 8 lần 17 lần 28 lần 48 lần
8 7 lần 11 lần 20 lần 33 lần 53 lần
9 3 lần 8 lần 14 lần 27 lần 53 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 8 lần 17 lần 27 lần 45 lần
1 4 lần 7 lần 14 lần 26 lần 53 lần
2 5 lần 10 lần 19 lần 27 lần 55 lần
3 5 lần 12 lần 22 lần 28 lần 51 lần
4 6 lần 13 lần 21 lần 30 lần 52 lần
5 7 lần 9 lần 23 lần 36 lần 74 lần
6 4 lần 8 lần 22 lần 33 lần 65 lần
7 7 lần 9 lần 18 lần 25 lần 55 lần
8 7 lần 8 lần 14 lần 23 lần 51 lần
9 4 lần 6 lần 10 lần 15 lần 39 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung