• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 11 lần 18 lần 25 lần 52 lần
  1 4 lần 11 lần 18 lần 27 lần 52 lần
  2 9 lần 8 lần 21 lần 33 lần 51 lần
  3 4 lần 8 lần 21 lần 20 lần 51 lần
  4 3 lần 12 lần 23 lần 26 lần 55 lần
  5 6 lần 12 lần 23 lần 33 lần 55 lần
  6 3 lần 4 lần 10 lần 24 lần 43 lần
  7 6 lần 4 lần 10 lần 22 lần 43 lần
  8 8 lần 10 lần 18 lần 34 lần 48 lần
  9 6 lần 10 lần 18 lần 26 lần 48 lần

  Kết quả xổ số Miền Trung

  Dự đoán xổ số Miền Trung

  Thống kê xổ số Miền Trung


  TK XS Miền Trung

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so