Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 12 lần 19 lần 23 lần 53 lần
1 7 lần 9 lần 16 lần 28 lần 55 lần
2 4 lần 9 lần 20 lần 31 lần 57 lần
3 3 lần 7 lần 19 lần 26 lần 46 lần
4 6 lần 11 lần 20 lần 26 lần 53 lần
5 5 lần 8 lần 15 lần 29 lần 55 lần
6 4 lần 5 lần 14 lần 26 lần 45 lần
7 7 lần 11 lần 22 lần 29 lần 59 lần
8 3 lần 7 lần 12 lần 21 lần 44 lần
9 5 lần 11 lần 23 lần 31 lần 55 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 10 lần 17 lần 24 lần 63 lần
1 3 lần 7 lần 13 lần 21 lần 46 lần
2 5 lần 9 lần 19 lần 28 lần 51 lần
3 8 lần 12 lần 20 lần 24 lần 46 lần
4 7 lần 9 lần 24 lần 37 lần 62 lần
5 9 lần 14 lần 23 lần 34 lần 52 lần
6 3 lần 7 lần 16 lần 23 lần 43 lần
7 5 lần 6 lần 15 lần 25 lần 53 lần
8 4 lần 6 lần 16 lần 27 lần 49 lần
9 5 lần 10 lần 17 lần 27 lần 57 lần

Kết quả xổ số Miền Trung

Dự đoán xổ số Miền Trung

Thống kê xổ số Miền Trung