•  


 • Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 27 lần 37 lần 74 lần
  1 10 lần 12 lần 25 lần 34 lần 65 lần
  2 8 lần 10 lần 20 lần 33 lần 59 lần
  3 5 lần 10 lần 18 lần 27 lần 56 lần
  4 5 lần 10 lần 18 lần 27 lần 52 lần
  5 4 lần 9 lần 17 lần 26 lần 50 lần
  6 4 lần 9 lần 17 lần 25 lần 48 lần
  7 3 lần 6 lần 16 lần 22 lần 48 lần
  8 2 lần 5 lần 13 lần 21 lần 46 lần
  9 1 lần 3 lần 9 lần 18 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 24 lần 37 lần 68 lần
  1 10 lần 11 lần 22 lần 33 lần 60 lần
  2 6 lần 10 lần 22 lần 30 lần 60 lần
  3 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 55 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 52 lần
  6 4 lần 9 lần 18 lần 26 lần 52 lần
  7 3 lần 7 lần 17 lần 24 lần 46 lần
  8 2 lần 7 lần 13 lần 22 lần 45 lần
  9 1 lần 4 lần 10 lần 15 lần 44 lần

  Kết quả xổ số An Giang

  Dự đoán xổ số An Giang

  Thống kê xổ số An Giang  Webmaster tools & get free backlinks

  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 11 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7