• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 27 lần 37 lần 74 lần
  1 10 lần 12 lần 25 lần 34 lần 65 lần
  2 8 lần 10 lần 20 lần 33 lần 59 lần
  3 5 lần 10 lần 18 lần 27 lần 56 lần
  4 5 lần 10 lần 18 lần 27 lần 52 lần
  5 4 lần 9 lần 17 lần 26 lần 50 lần
  6 4 lần 9 lần 17 lần 25 lần 48 lần
  7 3 lần 6 lần 16 lần 22 lần 48 lần
  8 2 lần 5 lần 13 lần 21 lần 46 lần
  9 1 lần 3 lần 9 lần 18 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 24 lần 37 lần 68 lần
  1 10 lần 11 lần 22 lần 33 lần 60 lần
  2 6 lần 10 lần 22 lần 30 lần 60 lần
  3 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 55 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 52 lần
  6 4 lần 9 lần 18 lần 26 lần 52 lần
  7 3 lần 7 lần 17 lần 24 lần 46 lần
  8 2 lần 7 lần 13 lần 22 lần 45 lần
  9 1 lần 4 lần 10 lần 15 lần 44 lần

  Kết quả xổ số An Giang

  Dự đoán xổ số An Giang

  Thống kê xổ số An Giang  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7