Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 9 lần 18 lần 24 lần 49 lần
1 4 lần 7 lần 16 lần 20 lần 46 lần
2 4 lần 5 lần 14 lần 19 lần 49 lần
3 10 lần 14 lần 23 lần 34 lần 64 lần
4 9 lần 12 lần 20 lần 28 lần 56 lần
5 3 lần 5 lần 14 lần 18 lần 47 lần
6 5 lần 7 lần 16 lần 25 lần 56 lần
7 2 lần 7 lần 14 lần 32 lần 52 lần
8 8 lần 13 lần 23 lần 37 lần 64 lần
9 6 lần 11 lần 22 lần 33 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 15 lần 26 lần 55 lần
1 4 lần 8 lần 24 lần 34 lần 52 lần
2 6 lần 9 lần 17 lần 28 lần 52 lần
3 7 lần 11 lần 23 lần 27 lần 64 lần
4 3 lần 5 lần 13 lần 22 lần 46 lần
5 5 lần 7 lần 15 lần 22 lần 53 lần
6 6 lần 12 lần 18 lần 26 lần 57 lần
7 3 lần 6 lần 11 lần 26 lần 53 lần
8 6 lần 10 lần 19 lần 28 lần 55 lần
9 9 lần 13 lần 25 lần 31 lần 53 lần

Kết quả xổ số Bạc Liêu

Dự đoán xổ số Bạc Liêu

Thống kê xổ số Bạc Liêu