• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 15 lần 27 lần 38 lần 62 lần
  1 8 lần 13 lần 22 lần 37 lần 61 lần
  2 6 lần 11 lần 21 lần 27 lần 60 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 27 lần 55 lần
  4 6 lần 10 lần 18 lần 27 lần 54 lần
  5 5 lần 8 lần 17 lần 24 lần 49 lần
  6 5 lần 8 lần 17 lần 24 lần 49 lần
  7 3 lần 6 lần 14 lần 24 lần 46 lần
  8 1 lần 6 lần 14 lần 21 lần 46 lần
  9 1 lần 3 lần 11 lần 21 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 12 lần 23 lần 35 lần 67 lần
  1 8 lần 10 lần 20 lần 30 lần 66 lần
  2 6 lần 10 lần 19 lần 29 lần 57 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 28 lần 51 lần
  4 5 lần 10 lần 18 lần 27 lần 49 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 48 lần
  6 5 lần 9 lần 18 lần 25 lần 48 lần
  7 4 lần 8 lần 17 lần 25 lần 47 lần
  8 3 lần 7 lần 17 lần 23 lần 47 lần
  9 2 lần 5 lần 11 lần 21 lần 45 lần

  Kết quả xổ số Bạc Liêu

  Dự đoán xổ số Bạc Liêu

  Thống kê xổ số Bạc Liêu  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 08 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7