• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 20 lần 20 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 20 lần 20 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 28 lần 28 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 19 lần 19 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 6 lần 18 lần 24 lần 45 lần
  1 3 lần 6 lần 18 lần 25 lần 45 lần
  2 9 lần 5 lần 13 lần 35 lần 53 lần
  3 4 lần 5 lần 13 lần 18 lần 53 lần
  4 11 lần 12 lần 26 lần 27 lần 62 lần
  5 5 lần 12 lần 26 lần 24 lần 62 lần
  6 5 lần 6 lần 13 lần 24 lần 49 lần
  7 3 lần 6 lần 13 lần 26 lần 49 lần
  8 3 lần 12 lần 21 lần 32 lần 52 lần
  9 9 lần 12 lần 21 lần 35 lần 52 lần

  Kết quả xổ số Bình Dương

  Dự đoán xổ số Bình Dương

  Thống kê xổ số Bình Dương

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so