• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 26 lần 39 lần 67 lần
  1 8 lần 12 lần 22 lần 34 lần 61 lần
  2 8 lần 12 lần 20 lần 32 lần 59 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 30 lần 57 lần
  4 6 lần 9 lần 19 lần 30 lần 55 lần
  5 4 lần 8 lần 18 lần 25 lần 53 lần
  6 4 lần 8 lần 16 lần 24 lần 53 lần
  7 4 lần 7 lần 16 lần 23 lần 51 lần
  8 3 lần 7 lần 14 lần 18 lần 50 lần
  9 2 lần 5 lần 10 lần 15 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 27 lần 45 lần 77 lần
  1 8 lần 12 lần 23 lần 32 lần 62 lần
  2 6 lần 12 lần 20 lần 29 lần 60 lần
  3 5 lần 10 lần 19 lần 28 lần 55 lần
  4 5 lần 10 lần 19 lần 27 lần 54 lần
  5 4 lần 8 lần 17 lần 25 lần 50 lần
  6 4 lần 7 lần 16 lần 23 lần 48 lần
  7 4 lần 6 lần 16 lần 23 lần 46 lần
  8 4 lần 5 lần 13 lần 22 lần 45 lần
  9 3 lần 5 lần 10 lần 16 lần 43 lần

  Kết quả xổ số Bình Dương

  Dự đoán xổ số Bình Dương

  Thống kê xổ số Bình Dương  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 10 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7