• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 26 lần 36 lần 62 lần
  1 8 lần 11 lần 24 lần 33 lần 60 lần
  2 7 lần 11 lần 19 lần 33 lần 60 lần
  3 6 lần 9 lần 17 lần 31 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 17 lần 27 lần 55 lần
  5 5 lần 9 lần 17 lần 25 lần 54 lần
  6 4 lần 8 lần 16 lần 22 lần 53 lần
  7 2 lần 6 lần 15 lần 21 lần 47 lần
  8 2 lần 5 lần 14 lần 20 lần 45 lần
  9 1 lần 3 lần 12 lần 19 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 27 lần 39 lần 76 lần
  1 7 lần 13 lần 24 lần 36 lần 61 lần
  2 6 lần 10 lần 19 lần 25 lần 57 lần
  3 6 lần 9 lần 18 lần 25 lần 54 lần
  4 6 lần 8 lần 18 lần 24 lần 53 lần
  5 5 lần 7 lần 17 lần 24 lần 51 lần
  6 4 lần 7 lần 16 lần 24 lần 49 lần
  7 3 lần 7 lần 15 lần 24 lần 48 lần
  8 3 lần 6 lần 13 lần 24 lần 45 lần
  9 1 lần 6 lần 10 lần 22 lần 43 lần

  Kết quả xổ số Cần Thơ

  Dự đoán xổ số Cần Thơ

  Thống kê xổ số Cần Thơ  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 10 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7