• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 23 lần 23 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 9 lần 15 lần 21 lần 50 lần
  1 6 lần 9 lần 15 lần 28 lần 50 lần
  2 3 lần 12 lần 18 lần 27 lần 51 lần
  3 7 lần 12 lần 18 lần 32 lần 51 lần
  4 3 lần 7 lần 16 lần 17 lần 55 lần
  5 9 lần 7 lần 16 lần 31 lần 55 lần
  6 7 lần 13 lần 26 lần 28 lần 64 lần
  7 4 lần 13 lần 26 lần 26 lần 64 lần
  8 8 lần 5 lần 10 lần 38 lần 40 lần
  9 4 lần 5 lần 10 lần 22 lần 40 lần

  Kết quả xổ số Đà Lạt

  Dự đoán xổ số Đà Lạt

  Thống kê xổ số Đà Lạt

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so