Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 15 lần 27 lần 49 lần
1 6 lần 7 lần 18 lần 24 lần 59 lần
2 1 lần 5 lần 11 lần 23 lần 49 lần
3 6 lần 8 lần 21 lần 28 lần 55 lần
4 7 lần 14 lần 19 lần 22 lần 49 lần
5 6 lần 10 lần 16 lần 18 lần 45 lần
6 5 lần 10 lần 20 lần 30 lần 52 lần
7 7 lần 13 lần 17 lần 23 lần 52 lần
8 6 lần 11 lần 22 lần 31 lần 53 lần
9 4 lần 6 lần 21 lần 26 lần 59 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 9 lần 19 lần 23 lần 47 lần
1 3 lần 8 lần 20 lần 31 lần 58 lần
2 8 lần 13 lần 22 lần 31 lần 68 lần
3 9 lần 15 lần 29 lần 34 lần 56 lần
4 7 lần 10 lần 16 lần 19 lần 51 lần
5 3 lần 5 lần 11 lần 23 lần 62 lần
6 2 lần 4 lần 19 lần 27 lần 51 lần
7 4 lần 7 lần 12 lần 17 lần 37 lần
8 5 lần 6 lần 14 lần 24 lần 45 lần
9 8 lần 13 lần 18 lần 23 lần 47 lần

Kết quả xổ số Đà Lạt

Dự đoán xổ số Đà Lạt

Thống kê xổ số Đà Lạt