• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 22 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 23 lần 23 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 8 lần 16 lần 22 lần 50 lần
  1 9 lần 8 lần 16 lần 27 lần 50 lần
  2 5 lần 12 lần 20 lần 28 lần 54 lần
  3 7 lần 12 lần 20 lần 33 lần 54 lần
  4 1 lần 6 lần 17 lần 17 lần 54 lần
  5 7 lần 6 lần 17 lần 30 lần 54 lần
  6 5 lần 13 lần 25 lần 27 lần 63 lần
  7 5 lần 13 lần 25 lần 27 lần 63 lần
  8 6 lần 3 lần 7 lần 35 lần 38 lần
  9 7 lần 3 lần 7 lần 24 lần 38 lần

  Kết quả xổ số Đà Lạt

  Dự đoán xổ số Đà Lạt

  Thống kê xổ số Đà Lạt

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so