• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 25 lần 33 lần 69 lần
  1 8 lần 14 lần 23 lần 33 lần 66 lần
  2 7 lần 10 lần 22 lần 33 lần 63 lần
  3 6 lần 10 lần 20 lần 29 lần 58 lần
  4 6 lần 10 lần 19 lần 28 lần 54 lần
  5 4 lần 8 lần 17 lần 27 lần 48 lần
  6 4 lần 7 lần 16 lần 25 lần 47 lần
  7 4 lần 7 lần 15 lần 21 lần 46 lần
  8 3 lần 6 lần 12 lần 21 lần 45 lần
  9 2 lần 3 lần 11 lần 20 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 16 lần 29 lần 40 lần 66 lần
  1 7 lần 12 lần 23 lần 35 lần 64 lần
  2 7 lần 10 lần 23 lần 31 lần 63 lần
  3 5 lần 9 lần 20 lần 29 lần 61 lần
  4 5 lần 9 lần 17 lần 28 lần 55 lần
  5 5 lần 8 lần 16 lần 27 lần 51 lần
  6 5 lần 8 lần 15 lần 25 lần 51 lần
  7 4 lần 7 lần 15 lần 23 lần 48 lần
  8 4 lần 6 lần 15 lần 20 lần 41 lần
  9 4 lần 5 lần 7 lần 12 lần 40 lần

  Dự đoán xổ số Đà Lạt  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7