• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 29 lần 29 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 27 lần 27 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 21 lần 21 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 27 lần 27 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 17 lần 22 lần 57 lần
  1 6 lần 13 lần 17 lần 24 lần 57 lần
  2 5 lần 7 lần 15 lần 29 lần 48 lần
  3 8 lần 7 lần 15 lần 35 lần 48 lần
  4 4 lần 10 lần 17 lần 19 lần 55 lần
  5 7 lần 10 lần 17 lần 28 lần 55 lần
  6 4 lần 12 lần 24 lần 26 lần 61 lần
  7 5 lần 12 lần 24 lần 25 lần 61 lần
  8 5 lần 5 lần 13 lần 38 lần 42 lần
  9 2 lần 5 lần 13 lần 24 lần 42 lần

  Kết quả xổ số Đà Lạt

  Dự đoán xổ số Đà Lạt

  Thống kê xổ số Đà Lạt

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so