• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 24 lần 35 lần 66 lần
  1 7 lần 11 lần 22 lần 31 lần 66 lần
  2 7 lần 10 lần 20 lần 29 lần 59 lần
  3 5 lần 10 lần 18 lần 27 lần 56 lần
  4 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 55 lần
  5 5 lần 8 lần 17 lần 27 lần 54 lần
  6 5 lần 8 lần 16 lần 26 lần 52 lần
  7 4 lần 7 lần 15 lần 24 lần 48 lần
  8 4 lần 6 lần 15 lần 22 lần 44 lần
  9 2 lần 6 lần 14 lần 21 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 15 lần 25 lần 40 lần 62 lần
  1 9 lần 13 lần 25 lần 32 lần 61 lần
  2 6 lần 10 lần 19 lần 30 lần 58 lần
  3 6 lần 10 lần 18 lần 27 lần 56 lần
  4 5 lần 10 lần 17 lần 27 lần 55 lần
  5 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 55 lần
  6 5 lần 8 lần 17 lần 26 lần 54 lần
  7 3 lần 7 lần 15 lần 22 lần 48 lần
  8 2 lần 4 lần 14 lần 21 lần 47 lần
  9 2 lần 3 lần 12 lần 17 lần 43 lần

  Dự đoán xổ số Đắc Nông  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7