• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 26 lần 26 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 31 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 14 lần 14 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 14 lần 14 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 24 lần 29 lần 49 lần
  1 4 lần 13 lần 24 lần 21 lần 49 lần
  2 9 lần 9 lần 14 lần 36 lần 55 lần
  3 4 lần 9 lần 14 lần 18 lần 55 lần
  4 5 lần 14 lần 26 lần 27 lần 65 lần
  5 5 lần 14 lần 26 lần 25 lần 65 lần
  6 3 lần 7 lần 12 lần 27 lần 44 lần
  7 7 lần 7 lần 12 lần 34 lần 44 lần
  8 4 lần 7 lần 18 lần 24 lần 49 lần
  9 5 lần 7 lần 18 lần 29 lần 49 lần

  Kết quả xổ số DakLak

  Dự đoán xổ số DakLak

  Thống kê xổ số DakLak

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so