• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 24 lần 37 lần 70 lần
  1 8 lần 11 lần 22 lần 34 lần 60 lần
  2 7 lần 10 lần 21 lần 31 lần 60 lần
  3 6 lần 10 lần 19 lần 29 lần 57 lần
  4 5 lần 10 lần 17 lần 27 lần 51 lần
  5 5 lần 9 lần 17 lần 27 lần 50 lần
  6 4 lần 8 lần 16 lần 26 lần 50 lần
  7 4 lần 8 lần 16 lần 22 lần 49 lần
  8 3 lần 7 lần 15 lần 20 lần 48 lần
  9 3 lần 5 lần 13 lần 17 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 12 lần 25 lần 36 lần 68 lần
  1 8 lần 11 lần 22 lần 33 lần 63 lần
  2 7 lần 11 lần 21 lần 32 lần 57 lần
  3 6 lần 11 lần 21 lần 30 lần 55 lần
  4 6 lần 10 lần 19 lần 29 lần 54 lần
  5 5 lần 10 lần 18 lần 28 lần 51 lần
  6 5 lần 8 lần 15 lần 24 lần 50 lần
  7 3 lần 6 lần 14 lần 21 lần 49 lần
  8 2 lần 6 lần 14 lần 20 lần 47 lần
  9 2 lần 5 lần 11 lần 17 lần 46 lần

  Kết quả xổ số DakLak

  Dự đoán xổ số DakLak

  Thống kê xổ số DakLak  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 10 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7