• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 27 lần 40 lần 63 lần
  1 10 lần 16 lần 23 lần 34 lần 61 lần
  2 7 lần 10 lần 19 lần 30 lần 57 lần
  3 7 lần 10 lần 19 lần 28 lần 57 lần
  4 5 lần 9 lần 18 lần 27 lần 55 lần
  5 4 lần 8 lần 17 lần 26 lần 54 lần
  6 4 lần 8 lần 17 lần 23 lần 52 lần
  7 4 lần 7 lần 16 lần 22 lần 50 lần
  8 2 lần 5 lần 14 lần 21 lần 49 lần
  9 1 lần 1 lần 10 lần 19 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 25 lần 38 lần 64 lần
  1 7 lần 12 lần 23 lần 33 lần 62 lần
  2 7 lần 12 lần 20 lần 31 lần 61 lần
  3 5 lần 10 lần 19 lần 31 lần 59 lần
  4 5 lần 9 lần 18 lần 28 lần 58 lần
  5 5 lần 8 lần 18 lần 27 lần 52 lần
  6 5 lần 8 lần 17 lần 24 lần 50 lần
  7 4 lần 6 lần 16 lần 20 lần 49 lần
  8 4 lần 6 lần 14 lần 20 lần 47 lần
  9 3 lần 5 lần 10 lần 18 lần 38 lần

  Kết quả xổ số Đồng Nai

  Dự đoán xổ số Đồng Nai

  Thống kê xổ số Đồng Nai  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 10 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7