Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 6 lần 16 lần 24 lần 52 lần
1 11 lần 13 lần 21 lần 27 lần 54 lần
2 5 lần 8 lần 19 lần 27 lần 50 lần
3 5 lần 7 lần 16 lần 24 lần 42 lần
4 6 lần 14 lần 24 lần 40 lần 72 lần
5 5 lần 8 lần 12 lần 23 lần 61 lần
6 8 lần 13 lần 23 lần 31 lần 61 lần
7 4 lần 6 lần 18 lần 29 lần 57 lần
8 3 lần 8 lần 15 lần 21 lần 43 lần
9 4 lần 7 lần 16 lần 24 lần 48 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 7 lần 16 lần 24 lần 51 lần
1 8 lần 9 lần 20 lần 28 lần 52 lần
2 6 lần 9 lần 16 lần 24 lần 53 lần
3 5 lần 11 lần 23 lần 32 lần 63 lần
4 5 lần 8 lần 18 lần 28 lần 55 lần
5 8 lần 9 lần 16 lần 26 lần 49 lần
6 5 lần 12 lần 17 lần 26 lần 58 lần
7 7 lần 9 lần 16 lần 23 lần 50 lần
8 1 lần 4 lần 16 lần 25 lần 45 lần
9 6 lần 12 lần 22 lần 34 lần 64 lần

Kết quả xổ số Đồng Tháp

Dự đoán xổ số Đồng Tháp

Thống kê xổ số Đồng Tháp