• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 18 lần 26 lần 37 lần 65 lần
  1 7 lần 11 lần 24 lần 34 lần 60 lần
  2 6 lần 10 lần 22 lần 33 lần 59 lần
  3 6 lần 9 lần 18 lần 32 lần 58 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 30 lần 55 lần
  5 5 lần 8 lần 17 lần 23 lần 55 lần
  6 4 lần 8 lần 17 lần 22 lần 51 lần
  7 4 lần 7 lần 14 lần 20 lần 47 lần
  8 4 lần 6 lần 13 lần 20 lần 46 lần
  9 3 lần 4 lần 11 lần 19 lần 44 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 24 lần 39 lần 71 lần
  1 7 lần 11 lần 24 lần 35 lần 64 lần
  2 7 lần 11 lần 22 lần 31 lần 57 lần
  3 6 lần 10 lần 20 lần 30 lần 54 lần
  4 6 lần 9 lần 18 lần 28 lần 53 lần
  5 5 lần 9 lần 16 lần 23 lần 53 lần
  6 4 lần 8 lần 15 lần 22 lần 48 lần
  7 4 lần 8 lần 14 lần 22 lần 48 lần
  8 3 lần 6 lần 14 lần 20 lần 48 lần
  9 3 lần 5 lần 13 lần 20 lần 44 lần

  Kết quả xổ số Đồng Tháp

  Dự đoán xổ số Đồng Tháp

  Thống kê xổ số Đồng Tháp  Thống kê xổ số Miền Nam

  year-backward month-backward Tháng 12 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7