• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 13 lần 24 lần 33 lần 62 lần
  1 8 lần 11 lần 21 lần 32 lần 60 lần
  2 7 lần 11 lần 20 lần 30 lần 60 lần
  3 7 lần 11 lần 19 lần 28 lần 59 lần
  4 4 lần 9 lần 18 lần 28 lần 56 lần
  5 4 lần 9 lần 18 lần 27 lần 53 lần
  6 4 lần 8 lần 17 lần 26 lần 51 lần
  7 3 lần 6 lần 17 lần 23 lần 50 lần
  8 3 lần 5 lần 15 lần 22 lần 45 lần
  9 3 lần 4 lần 8 lần 18 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 20 lần 25 lần 36 lần 63 lần
  1 7 lần 11 lần 24 lần 32 lần 60 lần
  2 6 lần 10 lần 20 lần 31 lần 57 lần
  3 6 lần 9 lần 19 lần 29 lần 57 lần
  4 5 lần 9 lần 17 lần 28 lần 56 lần
  5 5 lần 7 lần 17 lần 24 lần 54 lần
  6 4 lần 6 lần 16 lần 24 lần 54 lần
  7 3 lần 6 lần 14 lần 22 lần 48 lần
  8 2 lần 6 lần 14 lần 21 lần 47 lần
  9 1 lần 3 lần 11 lần 20 lần 41 lần

  Kết quả xổ số Gia Lai

  Dự đoán xổ số Gia Lai

  Thống kê xổ số Gia Lai  Thống kê xổ số Miền Trung

  year-backward month-backward Tháng 10 -2015 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7