• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 27 lần 27 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 20 lần 20 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 23 lần 23 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 19 lần 31 lần 52 lần
  1 4 lần 11 lần 19 lần 18 lần 52 lần
  2 6 lần 7 lần 12 lần 34 lần 38 lần
  3 5 lần 7 lần 12 lần 29 lần 38 lần
  4 3 lần 9 lần 21 lần 22 lần 65 lần
  5 6 lần 9 lần 21 lần 27 lần 65 lần
  6 11 lần 8 lần 16 lần 32 lần 52 lần
  7 5 lần 8 lần 16 lần 30 lần 52 lần
  8 4 lần 8 lần 15 lần 27 lần 49 lần
  9 3 lần 8 lần 15 lần 20 lần 49 lần

  Kết quả xổ số Gia Lai

  Dự đoán xổ số Gia Lai

  Thống kê xổ số Gia Lai

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so