• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 24 lần 24 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 28 lần 28 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 28 lần 28 lần
  8 1 lần 1 lần 1 lần 22 lần 22 lần
  9 1 lần 1 lần 1 lần 22 lần 22 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 6 lần 17 lần 23 lần 50 lần
  1 2 lần 6 lần 17 lần 21 lần 50 lần
  2 9 lần 5 lần 12 lần 36 lần 40 lần
  3 6 lần 5 lần 12 lần 32 lần 40 lần
  4 2 lần 13 lần 26 lần 19 lần 65 lần
  5 9 lần 13 lần 26 lần 25 lần 65 lần
  6 3 lần 10 lần 23 lần 25 lần 57 lần
  7 6 lần 10 lần 23 lần 34 lần 57 lần
  8 8 lần 6 lần 15 lần 33 lần 46 lần
  9 5 lần 6 lần 15 lần 22 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Gia Lai

  Dự đoán xổ số Gia Lai

  Thống kê xổ số Gia Lai

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so