Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 5 lần 11 lần 21 lần 31 lần 58 lần
1 5 lần 7 lần 18 lần 23 lần 47 lần
2 9 lần 15 lần 26 lần 34 lần 61 lần
3 8 lần 10 lần 13 lần 21 lần 53 lần
4 5 lần 7 lần 11 lần 28 lần 54 lần
5 6 lần 12 lần 22 lần 31 lần 60 lần
6 5 lần 9 lần 17 lần 28 lần 56 lần
7 3 lần 4 lần 15 lần 23 lần 41 lần
8 5 lần 9 lần 18 lần 29 lần 53 lần
9 3 lần 6 lần 19 lần 22 lần 57 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 3 lần 8 lần 15 lần 27 lần 50 lần
1 9 lần 13 lần 23 lần 32 lần 54 lần
2 8 lần 13 lần 17 lần 24 lần 54 lần
3 3 lần 8 lần 19 lần 27 lần 55 lần
4 4 lần 6 lần 14 lần 25 lần 58 lần
5 6 lần 9 lần 24 lần 35 lần 65 lần
6 5 lần 9 lần 19 lần 32 lần 58 lần
7 3 lần 4 lần 13 lần 19 lần 51 lần
8 7 lần 12 lần 19 lần 25 lần 47 lần
9 6 lần 8 lần 17 lần 24 lần 48 lần

Kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán xổ số Hậu Giang

Thống kê xổ số Hậu Giang

TK XS Miền Nam

month-backward Tháng 05 -2023 month-forward
CNT2T3T4T5T6T7