Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 21 lần 38 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 22 lần 43 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 22 lần 44 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 45 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 52 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 25 lần 45 lần
6 6 lần 6 lần 6 lần 24 lần 52 lần
7 2 lần 2 lần 2 lần 18 lần 43 lần
8 3 lần 3 lần 3 lần 16 lần 41 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 31 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 50 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 20 lần 45 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 16 lần 32 lần
3 2 lần 2 lần 2 lần 21 lần 42 lần
4 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 48 lần
5 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 50 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 26 lần 54 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 18 lần 40 lần
8 4 lần 4 lần 4 lần 28 lần 49 lần
9 8 lần 8 lần 8 lần 26 lần 40 lần

Kết quả xổ số Hồ Chí Minh

Dự đoán xổ số Hồ Chí Minh

Thống kê xổ số Hồ Chí Minh